Kiedy wykonuje się badania PT?

Testy penetracyjne (Test PT) jest jedną z najstarszych metod badania PT, wykorzystywaną do badania zarówno konstrukcji metalowych, jak i niemetalicznych. W rzeczywistości służy nie tylko do testowania materiałów porowatych. Wykonuje się je zwykle po wstępnym oględzinach złączy i usunięciu z ich powierzchni niedopuszczalnych wad spoin. W pierwszym etapie badania należy upewnić się, że badana powierzchnia jest wolna od zanieczyszczeń takich jak rdza, tłuszcz itp. Następnie penetrant jest nakładany i pozostawiamy na pewien czas w zależności od użytego penetrantu, testowanego złącza i temperatury, w której przeprowadza się test PT.

Funkcje tych badań

Testy penetracyjne wykorzystują zjawisko kapilarne, które polega na wnikaniu cieczy w ciasne i trudno dostępne przestrzenie oraz wypełnianiu ich nawet pod wpływem grawitacji. Wykorzystują penetrant nakładany na całej długości spoiny, przeznaczony do penetracji otworów w powierzchni. Po upływie wymaganego czasu penetracji usunąć z powierzchni zbędny penetrant pozostawiając jedynie otwory. Wykrywanie i lokalizacja defektów zewnętrznych, które wnikają w głąb badanego elementu, uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiednich wywoływaczy fluorescencji lub dodatków w stosowanym i dokładniej określanym penetrancie w świetle ultrafioletowym. Czas opracowania, podobnie jak czas penetracji, zależy od tych samych czynników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 18 =