Biznes i marketing

Jakie prawa ma komornik?

Jakie prawa ma komornik?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się ściąganiem należności z majątków posiadanych przez osoby zalegające ze spłatą długu. W swojej pracy musi przestrzegać określonych zasad i reguł, aby wykonywane przez niego czynności były zgodne z prawem. Wykonuje on postanowienia wydane przez sądy rejonowe dotyczące egzekucji zadłużeń.

Jak działa komornik?

Wszystkie wykonywane przez komornika czynności muszą być zgodne z zasadami etyki zawodowej. Obowiązuje go przede wszystkim obowiązek zachowania tajemnicy i nie informowania osób do tego nieuprawnionych o przeprowadzanych przez niego egzekucjach. Podczas przystępowania do czynności zobowiązany jest do posiadania i okazania identyfikatora, który potwierdza jego tożsamość. Komornik wykonując postanowienia sądu ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzyciela. Może więc w tym celu zająć i sprzedać nieruchomości ( np. działki zabudowane i niezabudowane) i ruchomości ( np. samochód, motor), które należą do dłużnika. Ma również prawo zająć wynagrodzenie za pracę, rentę oraz pochodzące z innych źródeł dochody.

Komornik może także zająć rachunki bankowe i inne prawa majątkowe, aby odzyskać całość lub część należnego długu. Każda osoba, wobec której prowadzone są czynności egzekucyjne powinna zasięgnąć porady, aby poznać wszystkie szczegóły sytuacji, w której się znalazła. Tego rodzaju porad udziela kancelaria komornicza Tarnobrzeg czy inne większe miasta mają ich na swoim terenie kilka i zawsze można z nich skorzystać w razie potrzeby. 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*