Rynek budowlany

Co musi zawierać ekspertyza stanu technicznego budynku?

Co musi zawierać ekspertyza stanu technicznego budynku?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Jednym z działań wykonywanych powszechnie w branży budowlanej jest tzw. ekspertyza techniczna budynku. To nic innego jak szerokie opracowanie, wystawione na podstawie dokładnych oględzin danego obiektu oraz analizy dokumentacji sporządzonej na etapie tworzenia jego projektu. Poziom szczegółowości i zakres owej dogłębnej oceny jest ściśle powiązany z głównym celem, jakiemu mają służyć rezultaty badania. W przeprowadzaniu omawianych ekspertyz specjalizuje się m.in. firma: https://www.demar-pp.com.pl.

Precyzyjne wnioski i wyliczenia to priorytet

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego powierza się zawsze wykwalifikowanemu rzeczoznawcy, który dysponuje stosownym doświadczeniem oraz uprawnieniami (praktyka zawodowa, pisemna rekomendacja wystawiona przez wojewodę). Wynika to z faktu, że ostateczny dokument wymaga ogromnej precyzji – i to zarówno na płaszczyźnie wniosków, jak i wszystkich obliczeń. Tego rodzaju szeroka ocena jest niezbędna zazwyczaj w sytuacji, gdy ktoś kupuje nowy dom i pragnie zweryfikować ewentualne wady konstrukcyjne. Pożądana jest ponadto przy modernizacji jakiegoś budynku, całkowitej zmianie sposobu jego eksploatacji lub pojawieniu się niepokojących objawów, takich jak choćby pęknięcia na ścianach czy wyraźne rysy w stropach. Standardowa ekspertyza obejmuje przede wszystkim szczegółowy opis przedmiotu opracowania i kluczowego celu, któremu ma ono służyć, a także omówienie badanych elementów oraz wykaz wszelkich rozwiązań i materiałów tworzących obiekt.

Pozostałe istotne komponenty tego dokumentu:

– opis metody osadzenia fundamentów, stropu, poszczególnych ścian i konstrukcji dachowej

– wykaz dokonanych dotychczas odkrywek i badań

– dokumentacja w formie rysunków oraz zdjęć

– wyliczenia akceptowalnych obciążeń konstrukcyjnych z uwzględnieniem zwłaszcza fundamentów, nadproży i belek

– końcowe wnioski, zawierające m.in. ocenę kondycji obiektu i jego przydatności do dalszej eksploatacji (ewentualnie modernizacji), określenie stanu wszelkich instalacji oraz listę uszkodzeń

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*