Biznes i marketing

Jakie formy dokumentów prawnych mogą wymagać pomocy tłumacza?

Jakie formy dokumentów prawnych mogą wymagać pomocy tłumacza?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Niektóre dokumenty wymagają profesjonalnego przełożenia na obcy język przez wykwalifikowanego tłumacza. Tłumaczenie przysięgłe, zwane też uwierzytelnionym sporządzane są, gdy zachodzi potrzeba potwierdzenia zgodności przedłożonego dokumentu z oryginałem w celu przedstawienia go przed sądem lub inną instytucją. Mogą tego dokonać jedynie tłumacze przysięgli, którzy posiadają stosowne uprawnienia wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Jakie dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły?

Do tłumacza przysięgłego trzeba udać się przede wszystkim z dokumentami firmowymi, takimi jak umowy handlowe, sprawozdania finansowe, czy wpisy do różnego rodzaju ewidencji. Jego pomoc może być potrzebna również w przypadku dokumentów urzędowych, a przede wszystkim dowodów osobistych, paszportów, aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu, a także testamentów. Na każdym tłumaczeniu umieszcza on odpowiednią adnotację, swój odręczny podpis oraz pieczęć. Tylko dzięki temu uzyskuje on wiarygodność oryginalnego dokumentu. Tego rodzaju tłumaczenie potrzebne jest również w przypadku świadectw pracy, umów podpisanych z pracodawcą, świadectw ukończenia szkoły oraz studiów. Pomoc tłumacza jest niezbędna także do przetłumaczenia dokumentów notarialnych i sądowych, takich jak pozwy, wyroki, decyzje sądu, dokumenty przetargowe oraz sprawozdania finansowe. Poszukując wykwalifikowanego biura, któremu można zlecić tłumaczenia przysięgłe oraz dokumentów prawniczych warto zapoznać się z ofertą dostępną na stronie https://wordit.pl/tlumaczenia-prawnicze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*