Rynek budowlany

Co musi znajdować się na budowie?

Co musi znajdować się na budowie?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Organizacja placu budowy

Plac budowy to miejsce szczególnie zagrożone wypadkiem. Do najczęściej występujących zdarzeń zalicza się upadek przedmiotów z wysokości, upadek pracownika z wysokości, przygniecenie pracownika przez materiały budowlane. Aby uniknąć takich sytuacji, trzeba zadbać o odpowiednią organizację i wyposażenie placu budowy. Jedną z podstawowych czynności, jakie należy wykonać przed przystąpieniem do prac, jest ogrodzenie terenu budowy.

Zazwyczaj do tego celu wykorzystuje się tzw. ogrodzenie tymczasowe, takie jakte dostępne na https://easyfence.pl/uslugi/ogrodzenie-tymczasowe/.  Decydując się na takie rozwiązanie, warto pamiętać, że jego wysokość powinna być nie mniejsza niż 1,5 m. Na placu budowy nie może zabraknąć pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Budowa tego rodzaju obiektów nie wymaga zezwolenia, ponieważ są one traktowane jako tymczasowy obiekt budowlany. Niezbędne są również pomieszczenia sanitarne. Najprostsze jest wynajęcie przenośnych toalet. Miesięczny koszt wynajęcia i konserwacji takiego sprzętu wynosi około 200-300 zł.

Elektryczność i inne media

Na każdym placu budowy musi się też znaleźć żółta tablica informacyjna. Zgodnie z zaleceniami, należy ją umieścić w widocznym miejscu, na wysokości nie mniejszej niż 2 metry. Na tablicy czarnymi literami umieszcza się najważniejsze informacje dotyczące budowy, a także numery alarmowe i numer telefonu do okręgowego inspektora pracy. W związku z tym, że na placu budowy wykorzystuje się urządzenia elektryczne, nie należy zapominać o zapewnieniu dostępu do sieci elektrycznej.

Duże inwestycje mogą wymagać zastosowania przewoźnych stacji transformatorowych. W przypadku mniejszych budów wystarczające jest zasilanie z ogólnodostępnej sieci o napięciu 230 lub 380 V. Stanowiska pracy powinny być oświetlone światłem dziennym lub sztucznym. Prace wykonywane nocą mogą być oświetlane lampą zmierzchową uruchamianą automatycznie. Obowiązkiem inwestora jest także zapewnienie dostępu do wody, tak by pracownicy mogli się napić lub wykąpać. Jednym z obowiązków kierownika budowy jest zapewnienie łączności telefonicznej.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*